JOKAN Algemene ledenvergadering 2020

Datum:
Vrijdag 15 januari 2021
Ontvangst:
15:45 uur
Aanvang:
16:00 uur
Einde:
18:00 uur

Aankondiging ALV 2021

Hopelijk geeft 2021 ons meer mogelijkheden om weer als vanouds bij elkaar te komen en bijeenkomsten en reis door te laten gaan. Traditioneel beginnen we het verenigingsjaar met onze ALV. Met de huidige beperkingen tot minstens 19 januari – en de verwachting dat we daarna nog niet met zijn allen in grote getalen bij elkaar kunnen komen op locatie – zien we helaas wel noodzaak om deze digitaal te organiseren. Het traditionele aansluitende diner zit er dus helaas niet in, maar desalniettemin maken we er graag met jullie een gezellige middag/begin van het weekend van.
 

Uitnodiging

Wij nodigen jullie daarom via deze weg van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die dit jaar op vrijdag 15 januari 2021 zal plaatsvinden. Jullie zijn vanaf 15:45 uur welkom om online in te loggen. 

Aansluitend op de ALV heffen wij graag samen met jullie het glas op het aankomend verenigingsjaar. Daarbij zullen we worden voorzien in een digitale proeverij. 

We kijken uit naar deze avond!


Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
 

15.45u

Digitale inloop

16.00u

Aanvang Algemene Leden Vergadering

 

1.

Opening door het bestuur en registratie van de aanwezige en vertegenwoordigde leden

 

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

 

3.

Jaarverslag vanuit het bestuur en de diverse commissies:

 • Terugblik op 2020

 

4.

Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2020

 

5.

Verslag van de kascommissie

 

6.

Voorstel van goedkeuring van de jaarrekening over 2020 en de begroting voor 2021:

 • Vaststellen contributie 2021

 

7.

Voorstel van goedkeuring van het gevoerde beleid en decharge voor het bestuur

 

8.

Wijziging bestuur:

 • Aftredend en niet herkiesbaar: Juriën Poulussen
 • Aanblijvend: Jordi Portier en Lieke Brouns
 • Als nieuw lid stelt het bestuur voor: Marc van Roekel

 

9.

Samenstelling van de commissies:

 • Activiteitencommissie:
  • Vertrekkend: Hubert Jan van den Brink en Marc van Roekel
  • Aanblijvend: Dennis Portier en Gerben Jan van Harten
  • Nieuwe leden: Kim Nijhof en Meike van den Heuvel
 • Reiscommissie
  • Aanblijvend: Daan Linnartz en Thomas Polman
 • Kascommissie
  • Vertrekkend: Marc van Roekel
  • Aanblijvend: Kees Remie
  • Nieuwe leden: PM

 

10.

Vooruitblik 2021

 

11.

Rondvraag

 

12.

Sluiting

17.00u

Digitale proeverij

18.00u

Einde


Aanmelden

Aanmelden kan uiterlijk een dag voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot 14 januari 2021. Wanneer je verzekerd wilt zijn van de box voor de proeverij vragen we je aan te melden op uiterlijk 11 januari 2021 vóór 12.00 uur

 

JOKAN agenda 2021

Het bestuur en de activiteitencommissie zullen ook in 2021 zorgdragen voor interessante en leuke maandelijkse bijeenkomsten. Deze zullen zoals gebruikelijk zo veel mogelijk op de tweede dinsdag van de maand plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de inhoudelijke invulling van de JOKAN agenda voor 2021 zullen wij jullie hier uiteraard meteen van op de hoogte brengen via de JOKAN-website.

 

Wij hopen jullie op 15 januari in groten getale te mogen begroeten!

 

 

AANMELDEN ACTIVITEIT

 

ONTMOET ONS

Neem contact met ons op! Dan nodigen we je uit om bij een van onze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Contact

Sponsors

zonder onze gewaardeerde sponsors heeft JOKAN geen bestaansrecht. Om deze reden zetten wij ze graag even in het zonnetje:
Logo Vangoud Advocaten B.V.
Logo Boels Zanders Advocaten
Logo Van Wanrooij Projectontwikkeling BV
Logo Poelmann van den Broek N.V.
Logo Stadkwadraat BV
Logo Gemeente Nijmegen
Logo Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.