Algemene vergadering JOKAN

Locatie:
Winselingseweg 47, 6541 AH Nijmegen
Datum:
Dinsdag 30 januari 2024
Ontvangst:
15:15 uur
Aanvang:
15:30 uur

Het bestuur nodigt je uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van JOKAN op dinsdag 30 januari a.s. bij Trafo aan de Winselingseweg 47 in Nijmegen. Aansluitend is er een borrel en diner.

LET OP:

Je kunt je aanmelden tot en met 22 januari a.s.

Eventuele dieetwensen vernemen we graag. Je kunt deze tot en met 22 januari a.s. doorgeven aan Meike van den Heuvel (via m.van.den.heuvel@hekkelman.nl).

 

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

15:15 – 15:30 uur:   Inloop

15:30 – 16:30 uur:   Algemene vergadering

Vanaf 16:30 uur:   Borrel en aansluitend diner

 

De agendapunten voor de algemene vergadering zijn:

1. Opening en registratie

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Terugblik op 2023

4. Financieel verslag over het boekjaar 2023

5. Verslag van de kascommissie

6. Voorstel voor goedkeuring van de jaarrekening over 2023

7. Begroting voor 2024 inclusief vaststellen jaarlijkse bijdragen leden en begunstigers (sponsoren)

8. Voorstel voor goedkeuring begroting voor 2024

9. Voorstel voor goedkeuring kwijting en décharge bestuur van 2023

10. Voorstel voor wijziging van het bestuur

11. Aankondiging wijziging van commissies

12. Vooruitblik 2024

13. Rondvraag

 

 

AANMELDEN ACTIVITEIT

 

ONTMOET ONS

Neem contact met ons op! Dan nodigen we je uit om bij een van onze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Contact

Sponsors

zonder onze gewaardeerde sponsors heeft JOKAN geen bestaansrecht. Om deze reden zetten wij ze graag even in het zonnetje:
Logo Vangoud Advocaten B.V.
Logo Boels Zanders Advocaten
Logo Van Wanrooij Projectontwikkeling BV
Logo Poelmann van den Broek N.V.
Logo Stadkwadraat BV
Logo Gemeente Nijmegen
Logo Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.